EM in de schapenhouderij

EM in de schapenhouderij

Als schapenhouder ben je op zoek naar verbeteringen van de aanpak, de bedrijfsvoering en de verzorging van je schapen. Gezonde schapen zijn tenslotte altijd de basis van het bedrijf. Of je nou slachtlammeren produceert, landschapsbeheer uitvoert of een zorgboerderij beheert, een goede gezondheid van de dieren resulteert altijd in een betere omzet, efficiëntie en arbeidsvreugde. Natuurlijk is het veel beter en prettiger om preventief te werk te gaan in plaats van te reageren op problemen die de kop op steken. Veel schapenhouders zijn daarnaast op zoek naar duurzame alternatieven en een bredere maatschappelijke inbedding van hun bedrijf. Een alternatief bijvoorbeeld voor het gebruik van formaline of zinksulfaat bij de klauwverzorging of het laag houden van het antibiotica en wormmiddelen gebruik zijn. De EM-technologie past goed in deze benadering.

EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM bevat melkzuurbacteriën, gisten, actinomyceten, fotosynthetiserende bacteriën en schimmels. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken en bevorderen bovendien elkaars werking.

EM kan ingezet worden voor de bodemvruchtbaarheid en een optimalisering van de ruwvoerwinning van eigen bedrijf, als ook voor gezonde dieren en een beter stalklimaat tijdens de lammertijd. Op basis van de ervaringen op melkveebedrijven en de resultaten van onderzoek op de Landbouwuniversiteit kun je concluderen dat het EM Agriton systeem voor de veehouderij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen waar de veehouderij in toenemende mate mee wordt geconfronteerd. (lees meer op: http://www.agriton.nl/agritonervaring.html).

Hierna volgt eerst een beschrijving hoe EM kan worden aangewend om bij te dragen aan een verbeterde bodemvruchtbaarheid (2). Ook het maken en gebruiken van bokashi (compost) komt aan bod. Daarna worden er enkele praktische tips gegeven om met EM-technologie aan de slag te gaan in de schapenhouderij (3), op stal, in de wei of anderszins. Vervolgens vindt er een toelichting plaats van een aantal EM-Agriton producten (4). Tot slot treft men een weergave aan van de ervaringen van het gebruik van EM in de schapenhouderij, zoals opgetekend door Hessel Boersma (5).
  • Aangemaakt op .

De abonnees van Provinos

De abonnees van Provinos

  • Aangemaakt op .

Contact

Contact

Provinos
Bezoekadres:
Genrayweg 39
5916 NG Venlo

Telefoon: Judith : 06 – 22 70 81 10
Telefoon: Philippe : 06 – 12 50 80 94

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel: 54469325
BTW-nr. : 851317741.B01

Bankgegevens:
IBAN : NL21TRIO0197765297
BIC : TRIONL2U

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Captcha
Ongeldige invoer
  • Aangemaakt op .

Disclaimer

Privacy
De Provinos.nl website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.

Inzamelen van informatie: log-files
Momenteel wordt er geen informatie verzameld in log-files. Provinos.nl behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Provinos.nl kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden en op die manier het dienstenaanbod beter af stemmen op de behoeften van de gebruiker.

Gebruik van cookies
Provinos.nl kan gebruik maken van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de provinos.nl website garanderen.

Disclaimer
Provinos.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Deze website richt zich tot Nederlandse afnemers en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.
Provinos.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.
Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Provinos.nl, die zijn opgenomen elders op deze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Provinos.nl of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.
Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Provinos.nl geen controle heeft. Provinos.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.
Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
  • Aangemaakt op .

Anderen over Provinos

Anderen over Provinos

Landschapsbeheer M.A. Oosthoek  - Berkel en Rodenrijs

'Ik werk al sinds de start van mijn begrazingsbedrijf met Judith van Andel als dierenarts. Haar kennis van schapen is onuitputtelijk. Ze is zeer betrokken maar op z’n tijd ook nuchter. Waar veel dierenartsen er tegenop zien om grote koppels te behandelen is dit haar specialiteit. Zij heeft er voor gezorgd dat wij als eersten in Zuid-Holland konden enten tegen Q koorts. Zo hebben wij onze opdrachtgevers en de burgers snel gerust kunnen stellen. Ook als er vragen zijn van onze kant over risico’s voor mensen en dieren (schapen en honden) heeft ze snel een onderbouwd antwoord.

Ik ben groot voorstander van het abonnement systeem. Hierdoor kan ze onbeperkt adviseren. Zo adviseert ze ook het middel wat het beste is/werkt en niet dat waar ze het meest op verdient.

De ervaringen uitwisselen met andere herders van een gelijkwaardig bedrijf is erg prettig. Hierdoor kan ik toetsen of de strategie die ik voor ogen heb de juiste is. Je kunt wel heel veel gegevens in je computer opslaan maar de kunst is om hiervan te leren. Juist door deze gegevens naast die van andere bedrijven te leggen kun je van elkaar leren".

                                                        Martin Oosthoek  -  Landschapsbeheer M.A. Oosthoek

De Voskop - Baexem

"Wij zijn abonnee van Provinos, omdat we streven naar het beste voor onze schapen. Daar horen adviseurs met vakkennis bij. Een gespecialiseerde schapendierenarts is daarbij geen overbodige luxe. Doordat Judith veel contact heeft met collega-schapenhouders weet ze goed wat er speelt in de sector en kan ze deze kennis met ons delen. Op bijeenkomsten van Provinos vindt kennisuitwisseling met collega-schapenhouders plaats en kun je praktische zaken met elkaar bespreken. We hopen hierdoor ons rendement op het bedrijf te vergroten."

                                                        Patrick Geukemeijer  -  De Voskop, natuur- en landschapsbeheer

Voor een lijst van al onze aangesloten abonnees: Klik hier
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
  • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
  • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
  • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Captcha
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies