Een abonnement bij Provinos in 2019

Een abonnement bij Provinos in 2019

Waarom zou u zich laten adviseren door Provinos Schapenadviesgroep ?

Provinos onderscheidt zich met specialistische kennis op het gebied van schapen, diergezondheid en de bodem. Bovendien zijn we continue op zoek naar kansen (nieuwe mogelijkheden) en oplossingen om de veehouderij en het gebruik van de bodem op een meer natuurlijke manier te realiseren met de nadruk op preventieve maatregelen en uitgaand van de natuurlijke kracht van dier, plant, bodem en gezondheid.

Er is gekozen voor een abonnementsvorm om daarmee, naast een hoge mate van transparantie, ook een wederzijdse loyaliteit te creëren waarbij er gezamenlijk gestreefd wordt naar een werkelijk duurzame bedrijfsvoering, zowel op het gebied van bedrijfsrentabiliteit, maatschappij en samenleving, als ook natuur en milieu.

U krijgt zo op afroep toegang tot betrouwbare kennis op veterinair en agrarisch gebied, die bovendien continue geactualiseerd wordt. Lage medicijnkosten compenseren grotendeels het abonnementsgeld, maar een abonnement gaat natuurlijk nog veel verder. Consulten per telefoon of mail zijn vanzelfsprekend inbegrepen binnen het abonnement waarmee de laagdrempeligheid is gegarandeerd. Zo ontstaat er een vloeiend overleg en uitwisseling van informatie en komt men samen tot de beste oplossingen. Daarbij wordt bovendien steeds meer gebruik gemaakt van de gemakken die moderne communicatiemiddelen bieden. Door een stijgend aantal abonnees (±30 in 2019) wordt de onderlinge uitwisseling van ervaringen ook steeds interessanter. Provinos wordt alom gewaardeerd om een sterke betrokkenheid en waar nodig een nuchtere houding.

Een aantal onderwerpen en diensten van Provinos worden hieronder benoemd, maar aan een abonnement bij Provinos wordt in onderling overleg inhoud gegeven en alles is bespreekbaar. De basisafspraak is dat als er iets van ons gevraagd wordt, wij vooraf zullen aangeven als dit niet binnen het abonnement valt. Zo voorkom je verrassingen en het levert een hoge mate van transparantie op. “Vragen kan altijd”.

 • Gratis consulten (telefonisch of via mail)
 • Een gratis bedrijfsbezoek, inclusief opstellen van het Zoönose Keurmerk
 • Medicijnen en vaccins tegen zéér aantrekkelijke prijzen (vaste marge op inkoopprijs)
 • Uitvoeren van verplichte en vrijwillige vaccinaties (Q-koorts, Chlamydia, Footvax, o.a.) Scannen op (meerling-)dracht bij schapen en geiten tegen lage kosten
 • Verzorgen van een bedrijfsbehandelplan (2-jaarlijks), dé basis voor dierziektepreventie en behandeling. URA recepten worden op verzoek gratis voorgeschreven
 • Twee gratis mestonderzoeken per jaar en een actieve begeleiding in het opzetten van een plan van aanpak om te komen tot een beheersing van de wormbesmetting en een vermindering van het gebruik van ontwormingsmiddelen. Provinos coördineert de cursus "Bewust Ontwormen" ook in 2018. Aanmelden kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Advisering en assistentie bij de export van dieren, inclusief bloedtappen, export begeleiding e.d.
 • Uitwisseling met andere gelijkgestemde schapenhouders, strategie toetsen en van elkaar leren
 • Informeren over wettelijke regelingen (zoals fact sheets ministerie EL&I, hygiëneprotocol en randvoorwaarden GLB, gecombineerde opgave)
 • Faciliteren en ondersteuning bij o.a. crowd funding,aanbestedingsprocedure of bemiddeling
 • Ondersteuning bij het vastleggen en de analyse van gegevens voor verbetering van het management (kengetallen analyse) en het gebruik van een database (zoals RVO, BelExpert, Falcoo, Litams, Elda). Dit gaat veel verder dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ook een economische analyse behoort tot de mogelijkheden.
 • Advisering aan opdrachtgevers - Bovendien adviseren wij ook opdrachtgevers als gemeenten en natuurbeherende instanties over de veterinaire aspecten van de inzet van schapen of een schaapskudde bij natuurbeheer en de interactie met het publiek (o.a. de zoönose problematiek). Denk daarbij aan bijvoorbeeld lammetjesdagen, schapenscheerders activiteiten, of de inzet van schaapskuddes in het onderhoud van parken en stedelijk groen
 • Ook wordt er op verzoek samen met opdrachtgevers gekeken naar het sluiten van de kringloop in het (rand)stedelijk groen, de reststromen en het grondgebruik. Het circulair maken hiervan is tenslotte voor veel opdrachtgevers ook een doel op zich.
 • Invulling geven aan het “Sociaal Ondernemerschap” en de zoektocht naar een meer natuurlijke landbouw
 • Ondersteuning bij innovatief onderzoek. Voorbeelden uit het (recente) verleden: Leverbot bestrijden met de inzet van loopeenden, klauwverzorging en alternatieven voor voetbaden, worm aanpak (cursus mestonderzoek en syllabus), natuurlijk Citron voor myiasis preventie, potstal behandeling met EM voor betere benutting stalmest, minder vliegen en betere diergezondheid.

Voorwaarden en kosten:

Jaarrond advisering is alleen mogelijk bij schapenbedrijven met meer dan 150 schapen. Voor kleinere bedrijven kunnen passende afspraken worden gemaakt.

Een relatie met een lokale dierenarts is aanbevolen voor behandeling van directe acute problemen.

Provinos Schapenadviesgroep ontvangt de uitslagen van de GD en staat als dierenarts geregistreerd bij het bedrijf (i.v.m. informatie uitwisseling).

Voor bedrijven met minimaal 150 ooien zijn de abonnementskosten € 840,50 per jaar (2019, excl. BTW)

Dit zijn onze aangesloten abonnees: Provinos Abonnees

Waarom zijn zij abonnee bij Provinos? Anderen over ons.

Abonnee worden of meer informatie? Neem gerust contact met ons op.
 • Aangemaakt op .

Schaap & Geit

Schaap & Geit

Provinos biedt schapenadvies op maat, bedrijfsbegeleiding in de schapenhouderij op basis van een abonnement. Maar Provinos doet nog meer. Met onze ervaring en kennis willen wij een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer natuurlijke regeneratieve landbouw en veeteelt. Met het herkennen en benutten van kansen streven we naar een balans op economisch, natuurlijk en sociaal gebied, zowel globaal als op bedrijfsniveau. Het gebruik van onder andere EM (Effectieve Micro-organismen) en het maken van Bokashi biedt enorme mogelijkheden om op bedrijfsniveau specifieke problemen op te lossen en een stap te zetten richting een betere kringloop en het opbouwen van organische stof in de bodem. Vooral in de rundveehouderij is veel winst te boeken met behoud van stikstof in de mest door deze te laten fermenteren in de mestkelder, of de potstal van het jongvee en de droogstaande koeien te behandelen met Microferm (EM). Ook kunnen voerresten, slotenmaaisel of andere rest-stromen in de vorm van Bokashi aan de bodem worden teruggeleverd.

De schapenhouderij in Nederland voldoet aan veel maatschappelijke eisen. Ze is diervriendelijk, milieuvriendelijk, gezond en maakt slechts heel weinig gebruik van medicijnen. Schapen dragen bovendien bij aan een mooi landschap. Eigenlijk heel bijzonder allemaal. In de schapenhouderij zit, mede daardoor, enorm veel potentieel. Wij ondersteunen de schapenhouders met onze ervaring en kennis om daar wat mee te doen. Wij stimuleren ook een actieve uitwisseling tussen ;abonnees onderling, samen sterker dus.

Waarin onderscheidt Provinos zich?
Provinos werkt met een abonnementensysteem. Dit houdt in dat er een vast bedrag aan abonnementsgeld per jaar wordt gerekend en dat daarmee veel van onze diensten al betaald zijn. Daarmee ontstaat een grote mate van transparantie van de kosten. Geen verrassingen achteraf dus. Daarnaast geeft een abonnement ook nog eens recht op een enorm voordeel op aanvullende services, zoals levering van medicijnen, scannen op dracht, vaccinaties tegen rotkreupel, Q-koorts of Chlamydophila, het opstellen van een bedrijfsbehandelplan en informatieve bijeenkomsten. ;

Interesse ? Lees hier meer

Er wordt continue aan deze site gewerkt. Excuses voor eventueel ongemak!
 • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. 

Na onze studie zijn wij gezamenlijk vertrokken voor een buitenlandse ervaring die uiteindelijk tien jaar duurde. We werkten opeenvolgend in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia. Onze werkzaamheden bestonden daar meestal uit het begeleiden van kleinschalige projecten op het platteland op het gebied van veegezondheid en kleinveehouderij, zoals kippen, varkens, schapen en geiten. 
Eenmaal terug in Nederland waren we bijna tien jaar (van 2001 tot 2011) mede-eigenaar van Landschapsbeheer de Wassum, met als belangrijkste activiteit de inzet van schapen in natuurbeheer. Judith specialiseerde zich vooral in de gezondheidszorg van schapen binnen deze vorm van veehouderij, inclusief het scannen op meerlingdracht, bijkomende wettelijke regelgeving en zoönosen. Philippe nam daarbij vooral het management van het bedrijf op zich met ruim 2000 ooien in het landschapsbeheer in Zuid- en Midden-Nederland. 

Sinds 2012 werken we met z’n tweeën in Provinos. Met het begeleiden van onze abonnees kunnen we onze ervaring hierin delen en uitbreiden. Daarnaast willen we graag een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer natuurlijke en regeneratieve landbouw, veeteelt en voedselproductie. Bodem en bodemgezondheid zijn een heel belangrijk startpunt om ook de mens, dier en planeet gezond te maken en te houden. We zijn ervan overtuigd dat Effectieve Micro-Organismen (EM) en Bokashi hierin een hele sterke en mooie rol kunnen vervullen met het opkrikken van de bodem-organische stof en het verhogen van de weerbaarheid van bodem, plant, dier en mens.

Provinos is verdeler voor de producten van Agriton in Zuid-Oost Nederland, maar er is vooral sprake van een prettige en goede samenwerking. Agriton biedt namelijk ook een brede ondersteuning in kennis, advisering en onderzoek.

Dit is een vernieuwde website en er wordt nog continue aan deze site gewerkt. Excuses voor het ongemak!
 • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
 • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
 • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
 • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Captcha
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies