Bokashi in de tuinbouw

Bokashi in de tuinbouw kan twee doelen dienen. Enerzijds als bodemverbeteraar en anderzijds om resten om te zetten tot bodemverbeteraar om zo kosten van verwerking en afvoer te voorkomen. Het mooiste is natuurlijk als deze twee zich laten combineren en er bovendien kosten kunnen worden bespaard op grondstoffen/meststoffen.

Bedrijfs eigen afval kan meestal verwerkt worden tot Bokashi. Afhankelijk van de samenstelling en het vochtgehalte is het soms nodig om andere ingrediënten toe te voegen om de juiste balans tussen koolstof en stikstof (C:N) te verkrijgen.

We werken op dit moment hard aan de inhoud van deze pagina. Excuses voor het ongemak.
  • Aangemaakt op .

Mest in de put fermenteren - Pro-Mest Totaal

Mest in de put fermenteren - Pro-Mest Totaal

Door de mest in de put te fermenteren blijft er meer stikstof behouden in de mest. Hierdoor vervluchtigt er minder ammoniak en is de lucht in de stal gezonder. Bovendien is de schuimoverlast tot een minimum beperkt met fermenterende mest. Mixen gaat veel makkelijker en ook delen van de mestkelder waar soms korsten ontstaan kunnen zo weer door de mest heen gemixt worden.

Om de mest te laten fermenteren wordt er wekelijks Pro-Mest Totaal aan toegevoegd. Lees hier de handleiding voor gebruik. Alleen aan het begin wordt er één- of twee keer Microferm (EM) in de put gebracht om het fermentatie proces op gang te helpen. Als dat eenmaal gelukt is, verspreiden en vermenigvuldigen de bacteriën zich zelf in de mest en met de verse dagelijkse mest. Daarna hoeft alleen nog maar wekelijks de Pro-Mest verdeeld te worden.

De ervaring leert dat de kosten van Pro-Mest Totaal erg meevallen. Een rekensommetje wijst uit dat de kosten bovendien snel terug verdiend worden: extra N in de mest waardoor er minder kunstmest nodig is; minder mix-kosten (diesel); een grotere mest-opslagcapaciteit in de kelder zonder schuim; gezondere dieren door de verminderde ammoniak. Veel rundveehouders rapporteren ook minder last van vliegen te hebben.

Ik hoop dat het effect van dit soort maatregelen zichtbaar wordt binnen de kringloopwijzer. Bijvoorbeeld hoeveel stikstof behouden blijft, in vergelijking met niet behandelen. Het wordt daarmee dan niet alleen zichtbaar op het bedrijf en voor de rundveehouder, maar ook voor buitenstaanders wordt dan de laatste twijfel weggenomen. Het streven zou uiteindelijk moeten zijn dat rundveehouders die deze maatregelen doorvoeren in hun bedrijfsvoering er voor beloond worden.

Kijk voor prijzen in onze webwinkel. Het komt ongeveer neer op €7-9 euro per GVE per jaar.
Klik hier voor de Gebruiksaanwijzing.
  • Aangemaakt op .

Bokashi in het groot

Bokashi in het groot

Het is relatief eenvoudig om een Bokashi-hoop op te zetten. Dit kun je het best vergelijken met het inkuilen van gras of maïs bij de boer. Je moet vooral letten op een aantal zaken, maar dat het is afhankelijk van welke materialen er voor de Bokashi gebruikt gaan worden.

Voor wie is het maken van Bokashi interessant ?

Voor onder andere gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties (NBO's). Deze instellingen hebben vanuit het beheer van verschillende terreinen vaak grote stromen groenafval. Met het verwerken tot Bokashi kunnen de kosten voor transport en stort (milieu station of composteerder), die vaak hoog oplopen, enorm gereduceerd worden.

Akkerbouwers en-of veehouders hebben baat bij het maken van Bokashi om effectief het gehalte organische stof in de bodem te verhogen, gebruikmakend van allerlei uitgangsmaterialen die voorhanden zijn. Dit kan bedrijfseigen zijn, zoals voerresten, slotenmaaisel en stalmest. Maar ook uit de direcfte omgeving kan materiaal betrokken worden via waterschap, gemeente of natuur organisatie. Voorbeelden zijn bladafval, terrein/maaisel, slotenmaaisel, bermmaaisel en ook GFT. Bekijk hier een informatief filmpje van de opzet van een Bokashi-hoop in Vijlen, dit werd ondernomen samen met het IKL.

De huidige mestwetgeving biedt wel degelijk ruimte om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Anderzijds zijn de betrokken instanties, van Provincie tot gemeenten, geneigd om mee te denken voor een praktische oplossing op de korte (gedogen) en de lange termijn (wetgeving aanpassen). Zeker omdat met het maken van Bokashi (fermenteren) alle koolstof in het product behouden blijft en dus bijdraagt aan een minimale "footprint" binnen de klimaat-problematiek.

Twee interessante documenten over de wetgeving zijn hier te lezen.

Lees meer hierover in het menu.

Bekijk hier onze folder: Bokashi voor professionals

Folder Bokashi pag1 2017 11 29 001
We werken op dit moment hard aan de inhoud van deze pagina. Excuses voor het ongemak.
  • Aangemaakt op .

de Bokashi keukenemmer

De Bokashi keukenemmer

Bokashi als compost versneller
Met de toevoeging van Bokashi aan een composthoop wordt deze sneller omgezet en verdwijnen de soms kwalijke geurtjes als het composteringsproces niet optimaal verloopt. Dit laatste kan overigens ook bewerkstelligd worden door de toevoeging van Microferm aan de composthoop. Al lijkt het tegenstrijdig (fermenteren versus composteren), Bokashi kan dus ingezet worden als compost-versneller.

Bokashi maken: de techniek
Het principe van fermentatie wordt al sinds eeuwen gebruikt voor het conserveren van voedingsmiddelen zoals zuurkool, soyasaus, kaas en wijn, om er maar een paar te noemen. Door toevoeging van effectieve micro-organismen (microferm) en het anaeroob (zonder zuurstof) verwerken van je resten, maak je van je eigen organische resten een waardevolle bodemverbeteraar. Om een optimaal resultaat te behalen worden meestal zeeschelpenkalk en kleimineralen toegevoegd, maar dit hangt erg af van de toepassing en het budget.

In de praktijk: Wat kan er allemaal in de Bokashi verwerkt worden?
Bijna alles kan erin: Bokashi kan worden gemaakt van allerlei materialen en in allerlei volumes. Voor kleinschalig gebruik rondom huis, is de Bokashi-keukenemmer ontworpen. Hierin kunnen werkelijk bijna alle (organische) reststoffen uit de keuken verwerkt worden tot een zeer waardevolle bijdrage aan de vruchtbaarheid van de bodem in het bloemenperk en de moestuin. Fruit- en groenteschillen (ook exotisch), gekookte en rauwe etensresten, visresten of (kippen)botten, broodresten, het kan er allemaal in. Omdat het afgesloten wordt en daarna fermenteert, is er geen sprake van stankontwikkeling en wordt er bovendien geen ongedierte aangetrokken. De twee keukenemmers samen zijn vaak voldoende voor een gemiddeld gezin om alle resten uit de keuken in de tuin te kunnen verwerken.

Wat kan er niet in: Composteerbaar plastic kan niet in de Bokashi. Blijkbaar heeft dit materiaal de hoge temperatuur van de compost nodig om daadwerkelijk af te breken. Ook koffie-filters en theezakjes worden pas in de bodem afgebroken en worden nog na wat langere tijd teruggevonden. Ik vind dit zelf geen echt probleem overigens.

Keuken-Bokashi moet, als het klaar is voor gebruik, licht onder de grond gebracht worden (±10-20 centimeter) en niet als mulch óp de grond, dit omdat anders dieren zoals honden en/of kraaien ermee aan de haal gaan. Die vinden dat erg lekker. Het is tenslotte voor-gefermenteerd voedsel, ook voor deze dieren.

Als het om grotere hoeveelheden gaat is de keukenemmer al gauw te klein. Daarvoor is er de Bokashi-container van 120 liter. Deze werkt hetzelfde als de keukenemmers. Dit is vaak een oplossing waar meerdere huishoudens samen de moestuin doen of het afval inzamelen (op een flat bijvoorbeeld).Lees maar eens verder over de ervaringen bij de Ulebelt in Deventer.

Enthousiast en wilt u de Bokashi-emmers bestellen ? Klik hier
bokashi emmer variant 2011 vrijstaand
  • Aangemaakt op .

Pensbuffer met mineralen - Ostrea

Pensbuffer met mineralen - Ostrea

Melkkoeien worden gevoerd op het scherpst van de snede. Het is topsport. Daarbij staat vooral de pens onder druk. Om de pH in de pens neutraal te houden en verzuring te voorkomen wordt er vaak natrium-bicarbonaat gegeven. Dat luistert echter nogal precies en heeft een aantal nadelen en ongewenste bijwerkingen. Door gemalen schelpen te gebruiken om de pens te bufferen kunnen deze nadelen en bijwerkingen worden vermeden. Bovendien dragen de gemalen schelpen bij aan de mineralen-huishouding in het dier en via de mest ook aan de bodem.
  • Aangemaakt op .

Steenmeel als boxenstrooisel - Vulkamin of Basabox

Steenmeel als boxenstrooisel - Vulkamin of Basabox

Met gesteentemeel in de boxen combineer je een droog ligbed met gezonde spenen, en in de put meer stikstof in de mest en uiteindelijk de mineralen uit het gesteente weer op het land.

De voordelen zijn een droge ligplaats door een hoog vocht-absorberend vermogen van het steenmeel. Kalk veroorzaakt vaak schrale uiers en spenen. Het gebruik van steenmeel leidt juist tot opvallend zachte uiers en spenen. Daarnaast voegt gesteentemeel op het land de mineralen aan. Er is daarbij sprake van een reparatie, meer dan van "bemesting". Sommigen veehouders en akkerbouwers rijden vulkamin om die reden direct op het (wei)land uit. Dit kan met een kunstmest strooier, omdat het gesteentemeel ook in granulaat geleverd kan worden.

Wat ik zelf belangrijk vind is dat er met gebruik van gesteentemeel minder ammoniak uit de mest verdwijnt, hetgeen met kalk juist wel gebeurd. Dat is jammer, want dat is onnodig verlies van stikstof uit je kringloop. Iedereen weet dat je op het land bemesting en bekalking niet tegelijkertijd moet doen. Waarom doen we dat in de mestkelder dan wel vaak ?

Vulkamin of Basabox kan gebruikt worden ter vervanging van kalk in de ligboxen. Het kan ook gemengd gebruikt worden met gehakseld stro.

Dosering:
Van gesteentemeel gebruik je ongeveer 200-300 gram per m². Vergelijkbaar met kalk. Er bestaat een karretje om het in de stal te kunnen verdelen, de AG Mini.

Zowel Basabox al Vulkamin worden per BigBag geleverd. Basabox is iets goedkoper, maar Vulkamin scoort wat hoger in de mineralen samenstelling.
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
  • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
  • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
  • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies