Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Lezingen over Bokashi bij gemeente Heumen en gemeente Bergen (BUCH)

Philippe gaat bij de gemeenten Heugem en Bergen een lezing verzorgen over Bokashi. Deze lezingen zijn bedoeld voor zowel de medewerkers van de buitendienst als de beleidsmedewerkers en de wethouders. Het doel van de bijeenkomst is, naast het geven van alle informatie en voordelen van Bokashi, dat er na afloop een aantal proeven zijn gedefinieerd voor het komende seizoen. Dit kan zowel met bladafval zijn (naar voorbeeld van gemeente Hengelo), maar ook met maaisel uit (rand)stedelijkgroen of zelfs GF(T) afval van de burgers. Waar mogelijk worden initiatieven van burgers, bijvoorbeeld in de stadslandbouw, hierbij actief betrokken.

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit grote hoeveelheden groenafval komen, is het maken van Bokashi een heel interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar het kan ook georganiseerd worden in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. Dat betekent dat het goedkoper kan dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten.
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb