Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Toelichting op een aantal producten

Ostrea Zeeschelpenkalk
Zeeschelpenkalk is rijk aan calcium en bevat veel sporenelementen (o.a. magnesium, koper, ijzer, mangaan, zink, kobalt). Het gebruik van zeeschelpenkalk bevordert een stabielere pH en is een langdurige werkende calciumbron die het bodemleven stimuleert. Een juiste pH is van groot belang voor het juist functioneren van de processen in de bodem. Wanneer de bodem te zuur is, heeft dit een opbrengstverlagend effect. Zeeschelpenkalk verhoogt de bodemvruchtbaarheid, verbetert de structuur van de bodem en activeert het leven daarin.

Edasil Kleimineralen
Een optimale structuur van de bodem is van essentieel belang voor het functioneren van de processen. Edasil Kleimineralen zorgen daarvoor en brengen ook de mineraalhuishouding op peil. Deze kleimineralen bezitten door hun specifieke plaatjesstructuur een enorm zwelvermogen en hebben de capaciteit om grote hoeveelheden water en voedingstoffen te binden. Daardoor wordt een betere uitwisseling van voedingsstoffen tussen bodem en plant bereikt en dus een gezonder gewas. De grote zwelcapaciteit van deze kleimineralen zorgt duidelijk voor een beter vochthoudend vermogen. Deze kleimineralen werken ook aan de opbouw van het kleihumuscomplex. Dat leidt tot een actiever bodemleven en op termijn minder gebruik van kunstmeststoffen.

Vulkamin
Vulkamin is een oergesteentemeel, het levert in de bodem waardevolle minerale stoffen en de broodnodige spoorelementen voor een goede weerstand van de planten tegen allerlei ziekten en plagen. Gebrekverschijnselen worden hierdoor opgeheven en het natuurlijke evenwicht hersteld.
Bij gebruik van Vulkamin in de ligboxen komt het gesteentemeel uiteindeliijk in de mest terecht. De uit de mest afkomstige ammoniak wordt direct aan Vulkamin gebonden. Dit vermindert de penetrante ammoniaklucht, verbetert het stalklimaat en vermindert vliegenplagen. De mest wordt verrijkt met minerale stoffen en spoorelementen, wat tevens de omzetting van de mest versnelt.

Pro-Mest Totaal
Pro-Mest Totaal is een 100% natuurlijke mestverbeteraar, die als vloeistof over de roosters wordt verdeeld. Pro-Mest Totaal beïnvloedt de omstandigheden in de drijfmest zodanig dat er een anaerobe fermentatie ontstaat (rijping onder zuurstofarme omstandigheden). Voordelen van Pro-mest zijn o.a. meer stikstof in de mest, een fermenterende mest, minder korstvorming, homogene en betere mest voor de bodem en het bodemleven. Lees hier de& Handleding. De kosten van dit product verdien je eigenlijk direct terug met het verhoogde gehalte aan stikstof in de mest, uitgedrukt in kg N in de mogelijkheid van een mindere kunstmestgift.

Effectieve Micro-organismen
Het microbiële evenwicht in de bodem bevordert de groei, de opbrengst en de gezondheid van de gewassen. Door het regelmatig enten van Effectieve Micro-organismen wordt de diversiteit van de bodem verhoogd. Organisch materiaal wordt omgezet in duurzame humus. De chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem worden beter.

Syn-Vital
Syn-Vital is een probiotica op basis van met EM gefermenteerde tarwezemelen. In tegenstelling tot droge probiotica bevat Syn-Vital nog de levende micro-organismen en hun uitscheidingsstoffen, zoals antioxidanten en andere bio-actieve stoffen. Het zijn juist deze stoffen die een positieve bijdrage leveren aan de vertering en daardoor als gezondheidsbevorderend worden gezien.

Melkzuurfermentatie is het proces waarbij melkzuurbacteriën (lactobacillen) de aanwezige koolhydraten omzetten in melkzuur. Van alle natuurlijke fermentatieprocessen is melkzuurfermentatie één van de oudste en gezondste.

Syn-Vital is licht verteerbaar en makkelijk opneembaar.

Nieuws

 • Provinos staat op de Dag v/h Schaap

  Zaterdag 11 juni was in Ermelo de Dag van het Schaap. Ook Provinos, samen met Agriton en...

  Lees meer...

 • Bokashi in de media

  Kort geleden verschenen er verschillende artikelen in regionale dagbladen over de initiatieven met...

  Lees meer...

 • Bokashi Bulletin #6 gepresenteerd

  Het Bokashi Bulletin nummer 6 is er! Een aanpak die goed werkt wordt besproken, maar ook een...

  Lees meer...

 • Bokashi Bulletin #5 uitgebracht

  Het Bokashi Bulletin nummer 5 is uit! Er zit, nog steeds, veel beweging in het bokashi verhaal,...

  Lees meer...

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb