Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Een abonnement bij Provinos

Waarom zou u zich laten adviseren door Provinos Schapenadviesgroep ?

Provinos onderscheidt zich met specialistische kennis op het gebied van schapen, diergezondheid en de bodem. Bovendien zijn we continue op zoek naar kansen (nieuwe mogelijkheden) en oplossingen om de veehouderij en het gebruik van de bodem op een meer natuurlijke manier te realiseren met de nadruk op preventieve maatregelen en uitgaand van de natuurlijke kracht van dier, plant, bodem en gezondheid.

Er is gekozen voor een abonnementsvorm om daarmee, naast een hoge mate van transparantie, ook een wederzijdse loyaliteit te creëren waarbij er gezamenlijk gestreefd wordt naar een werkelijk duurzame bedrijfsvoering, zowel op het gebied van bedrijfsrentabiliteit, maatschappij en samenleving, als ook natuur en milieu.

U krijgt zo op afroep toegang tot betrouwbare kennis op veterinair en agrarisch gebied, die bovendien continue geactualiseerd wordt. Lage medicijnkosten compenseren grotendeels het abonnementsgeld, maar een abonnement gaat natuurlijk nog veel verder. Consulten per telefoon of mail zijn vanzelfsprekend inbegrepen binnen het abonnement waarmee de laagdrempeligheid is gegarandeerd. Zo ontstaat er een vloeiend overleg en uitwisseling van informatie en komt men samen tot de beste oplossingen. Daarbij wordt bovendien steeds meer gebruik gemaakt van de gemakken die moderne communicatiemiddelen bieden. Door een stijgend aantal abonnees (±35 in 2021) wordt de onderlinge uitwisseling van ervaringen ook steeds interessanter. Provinos wordt alom gewaardeerd om een sterke betrokkenheid en waar nodig een nuchtere houding.

Een aantal onderwerpen en diensten van Provinos worden hieronder benoemd, maar aan een abonnement bij Provinos wordt in onderling overleg inhoud gegeven en alles is bespreekbaar. De basisafspraak is dat als er iets van ons gevraagd wordt, wij vooraf zullen aangeven als dit niet binnen het abonnement valt. Zo voorkom je verrassingen en het levert een hoge mate van transparantie op. “Vragen kan altijd”.

 • Gratis consulten (telefonisch of via mail)
 • Een gratis bedrijfsbezoek, inclusief opstellen van het Zoönose Keurmerk
 • Medicijnen en vaccins tegen zéér aantrekkelijke prijzen (vaste marge op inkoopprijs)
 • Uitvoeren van verplichte en vrijwillige vaccinaties (Q-koorts, Chlamydia, Footvax, o.a.) Scannen op (meerling-)dracht bij schapen en geiten tegen lage kosten
 • Verzorgen van een bedrijfsbehandelplan, dé basis voor dierziektepreventie en behandeling. 
 • Twee gratis mestonderzoeken per jaar en een actieve begeleiding in het opzetten van een plan van aanpak om te komen tot een beheersing van de wormbesmetting en een vermindering van het gebruik van ontwormingsmiddelen. Provinos coördineert de cursus "Bewust Ontwormen" 
 • Advisering en assistentie bij de export van dieren, inclusief bloedtappen, export begeleiding e.d.
 • Uitwisseling met andere gelijkgestemde schapenhouders, strategie toetsen en van elkaar leren
 • Informeren over wettelijke regelingen (zoals fact sheets ministerie EL&I, hygiëneprotocol en randvoorwaarden GLB, gecombineerde opgave)
 • Faciliteren en ondersteuning bij o.a. crowd funding,aanbestedingsprocedure of bemiddeling
 • Ondersteuning bij het vastleggen en de analyse van gegevens voor verbetering van het management (kengetallen analyse) en het gebruik van een database (zoals RVO, BelExpert, Falcoo, Litams, Gribb). Dit gaat veel verder dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ook een economische analyse behoort tot de mogelijkheden.
 • Advisering aan opdrachtgevers - Bovendien adviseren wij ook opdrachtgevers als gemeenten en natuurbeherende instanties over de veterinaire aspecten van de inzet van schapen of een schaapskudde bij natuurbeheer en de interactie met het publiek (o.a. de zoönose problematiek). Denk daarbij aan bijvoorbeeld lammetjesdagen, schapenscheerders activiteiten, of de inzet van schaapskuddes in het onderhoud van parken en stedelijk groen
 • Ook wordt er op verzoek samen met opdrachtgevers gekeken naar het sluiten van de kringloop in het (rand)stedelijk groen, de reststromen en het grondgebruik. Het circulair maken hiervan is tenslotte voor veel opdrachtgevers ook een doel op zich.
 • Invulling geven aan het “Sociaal Ondernemerschap” en de zoektocht naar een meer natuurlijke landbouw. 
 • Ondersteuning bij innovatief onderzoek. Voorbeelden uit het (recente) verleden: Leverbot bestrijden met de inzet van loopeenden, klauwverzorging en alternatieven voor voetbaden, worm aanpak (cursus mestonderzoek en syllabus "Wormen bij Schapen en Geiten"), natuurlijk Citron voor myiasis preventie, potstal behandeling met EM voor betere benutting stalmest, minder vliegen en betere diergezondheid, het "Stalboekje Schapen" voor toepassing van natuurlijke middelen in de schapenhouderij, de ontwikkeling van de "Botvanger" voor een betere leverbotinfectie diagnostiek.

Voorwaarden en kosten:

Jaarrond advisering is alleen mogelijk bij schapenbedrijven met meer dan 150 schapen. Voor kleinere bedrijven kunnen passende afspraken worden gemaakt.

Een relatie met een lokale dierenarts is aanbevolen voor behandeling van directe acute problemen.

Provinos Schapenadviesgroep ontvangt de uitslagen van de GD en staat als dierenarts geregistreerd bij het bedrijf (i.v.m. informatie uitwisseling).

Voor bedrijven met minimaal 150 ooien zijn de abonnementskosten € 862 per jaar (2021, excl. BTW)

Dit zijn onze aangesloten abonnees: Provinos Abonnees

Waarom zijn zij abonnee bij Provinos? Anderen over ons.

Abonnee worden of meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Nieuws

 • Provinos staat op de Dag v/h Schaap

  Zaterdag 11 juni was in Ermelo de Dag van het Schaap. Ook Provinos, samen met Agriton en...

  Lees meer...

 • Bokashi in de media

  Kort geleden verschenen er verschillende artikelen in regionale dagbladen over de initiatieven met...

  Lees meer...

 • Bokashi Bulletin #6 gepresenteerd

  Het Bokashi Bulletin nummer 6 is er! Een aanpak die goed werkt wordt besproken, maar ook een...

  Lees meer...

 • Bokashi Bulletin #5 uitgebracht

  Het Bokashi Bulletin nummer 5 is uit! Er zit, nog steeds, veel beweging in het bokashi verhaal,...

  Lees meer...

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb