Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Workshops Bokashi tijdens de Voedselkaravaan op 27 oktober


Met Bokashi een gezonde bodem onder een gezonde samenleving


Op 27 oktober, als de Voedselkaravaan Venlo aandoet, verzorgt Provinos 2 workshops.

In de Stadstuinderij voor particupieren:  Keuken- en tuinafval snel, effectief en gezond de bodem in met Bokashi

Leuk en makkelijk. Door afval uit keuken of tuin te fermenteren is het snel en zonder stank klaar om de bodem te verbeteren in bloementuin, voor vaste planten en natuurlijk de moestuin. Alle energie uit keukenafval en groenresten gaat zo de bodem in, zonder verliezen in de vorm van CO2 en met vele micro-organismen ter ondersteuning van het bodemleven.

Bij BioVerbeek: Bokashi voor Gemeenten, Waterschappen, Natuurorganisaties en andere terreinbeheerders

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit ook groenafval komt, is het maken van Bokashi een erg interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar ook in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, bijvoorbeeld de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. De koolstofvoetafdruk is daarmee ook vele malen kleiner. Het is bovendien goedkoper dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten. Voor het waterschap is er nog een groot voordeel: minder uitspoeling van mineralen, zowel vanaf de slootkanten als de omliggende percelen. Schoner oppervlaktewater dus.

U kunt zich nu aanmelden/inschrijven.
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb