Skip to main content

Let op: Met vragen over producten en hun toepassingen, of lukt het bestellen even niet, neem dan svp contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

De zoektocht naar Kringlooplandbouw, Justus von Liebig 0053 EAL

De zoektocht naar Kringlooplandbouw, Justus von Liebig
€ 8,43 stuk

Justus von Liebig - De zoektocht naar kringlooplandbouw.
De naam Justus von Liebig is voor altijd verbonden met de agrarische sector als de uitvinder van de kunstmest en daarmee de grondlegger van de meest revolutionaire ontwikkeling in de landbouw. Dat deze beroemde wetenschapper ook de eerste en de meest prominente criticus was met betrekking tot kunstmest gebruik is echter minder bekend. Net als Albert Einstein scherpe kritiek had op de toepassing van zijn onderzoek in vernietigingswapens, was ook Justus von Liebig een fel bestrijder van het gebruik zijner ontdekking. Het ongebreideld strooien van kunstmest zag hij als een groot gevaar voor een gezond bodemleven en een verantwoord agrarisch product. Als direct betrokkene kon hij tevens de sterkste argumenten hierbij formuleren voor het debat over bodemvruchtbaarheid, de stikstofkringloop, de gezondheid van milieu, gewas en consument enz. 

“…als de bodem gebrek heeft aan minerale bestanddelen dan geven ammoniumzouten hetzelfde effect als brandewijn op arme mensen om hun werkkracht te verhogen…”

De belangen van kunstmestproducenten en agrarische bedrijven wogen echter ook toen al zwaarder (halverwege de 19e  eeuw) dan de zorg voor een gezonde bodem of verantwoorde productie.

Deze uitgave bevat de vertaling van een kritisch essay dat hij hierover publiceerde in 1861. De hoge actualiteitswaarde in deze inmiddels honderdvijfig jaar oude tekst is opvallend. Voor het huidige debat in de landbouw kan, door de kracht van zijn argumenten, dit boekje van grote betekenis zijn en een bijdrage leveren aan de bewustwording van allen die in of voor de agrarische sector werken.

Isbn: 978-90-817996-0-7

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb