Bokashi in het ZON-Magazine

Philippe werd geinterviewd door John Huijs voor het ZON-Magazine over zijn acitiviteiten op het gebied van Bokashi. Daarbij kwam vanzelfsprekend aan bod wat Bokashi aan kansen te bieden heeft voor telers en andere agrarische ondernemers. Met name de hernieuwde aandacht voor de kringloop-landbouw maakt dat hier extra interesse voor bestaat. Klik hier voor het ZON-Magazine. Het interview met Philippe staat op pagina 26-28.  
  • Aangemaakt op .

Nieuwe video: Philippe geeft uitleg over Bokashi

In november van het afgelopen jaar was Philippe één van de sprekers tijdens het jaarcongres van de Limburgse Land- en tuinbouwbond, de LLTB. Het thema van het jaarcongres was: "The future is now". De presentatie van Philippe geeft een heldere en begrijpelijke uitleg over Bokashi. Wat, waarom, voor wie?

  • Aangemaakt op .

Workshops Bokashi tijdens de Voedselkaravaan op 27 oktober


Met Bokashi een gezonde bodem onder een gezonde samenleving


Op 27 oktober, als de Voedselkaravaan Venlo aandoet, verzorgt Provinos 2 workshops.

In de Stadstuinderij voor particupieren:  Keuken- en tuinafval snel, effectief en gezond de bodem in met Bokashi

Leuk en makkelijk. Door afval uit keuken of tuin te fermenteren is het snel en zonder stank klaar om de bodem te verbeteren in bloementuin, voor vaste planten en natuurlijk de moestuin. Alle energie uit keukenafval en groenresten gaat zo de bodem in, zonder verliezen in de vorm van CO2 en met vele micro-organismen ter ondersteuning van het bodemleven.

Bij BioVerbeek: Bokashi voor Gemeenten, Waterschappen, Natuurorganisaties en andere terreinbeheerders

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit ook groenafval komt, is het maken van Bokashi een erg interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar ook in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, bijvoorbeeld de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. De koolstofvoetafdruk is daarmee ook vele malen kleiner. Het is bovendien goedkoper dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten. Voor het waterschap is er nog een groot voordeel: minder uitspoeling van mineralen, zowel vanaf de slootkanten als de omliggende percelen. Schoner oppervlaktewater dus.

U kunt zich nu aanmelden/inschrijven.
  • Aangemaakt op .

Scannen op meerlingdracht gaat weer beginnen

Judith gaat binnenkort weer op bijna alle bedrijven die bij ons zijn aangesloten de ooien scannen op dracht. Is een ooi drachtig? en zo ja, van hoeveel lammeren. Dit levert waardevolle informatie op om in het winterseizoen en in aanloop naar de lammertijd beslissingen te kunnen nemen en de dieren de juiste voeding te kunnen aanbieden.
  • Aangemaakt op .

Lezingen over Bokashi bij gemeente Heumen en gemeente Bergen (BUCH)

Philippe gaat bij de gemeenten Heugem en Bergen een lezing verzorgen over Bokashi. Deze lezingen zijn bedoeld voor zowel de medewerkers van de buitendienst als de beleidsmedewerkers en de wethouders. Het doel van de bijeenkomst is, naast het geven van alle informatie en voordelen van Bokashi, dat er na afloop een aantal proeven zijn gedefinieerd voor het komende seizoen. Dit kan zowel met bladafval zijn (naar voorbeeld van gemeente Hengelo), maar ook met maaisel uit (rand)stedelijkgroen of zelfs GF(T) afval van de burgers. Waar mogelijk worden initiatieven van burgers, bijvoorbeeld in de stadslandbouw, hierbij actief betrokken.

Voor alle partijen die te maken hebben met het beheer van openbaar groen, waaruit grote hoeveelheden groenafval komen, is het maken van Bokashi een heel interessante optie. Dat kan in eigen beheer, maar het kan ook georganiseerd worden in samenwerking met de uiteindelijke gebruiker van het eindproduct, de veehouder of akkerbouwer. De grote winst zit ‘m in een ecologisch verantwoorde wijze van verwerken (fermenteren) en een afzet dicht bij de oorsprong. Dat betekent dat het goedkoper kan dan de huidige afvoer, met minder kosten voor transport én het vermijden van stortingskosten.
  • Aangemaakt op .

Bodem & Bokashi

Bodem & Bokashi

Met Bokashi kun je organisch restmateriaal omzetten tot een rijke bodemverbeteraar, gebruikmakend van een eeuwenoude techniek, namelijk fermentatie. Bijna alle organische reststromen kunnen worden benut, zoals bermmaaisel, bladafval, fruitafval, snoeiafval (gehakseld), stalmest, slotenmaaisel, oogstresten en ook keukenafval. Het kan allemaal verwerkt worden tot Bokashi. Dit kan op kleine schaal in de keuken, maar ook op (zeer) grote schaal in de landbouw.

Als basis voor een gezonde, natuurlijke en regeneratieve landbouw is het belangrijk om de bodem te koesteren en te ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat Bokashi daarin een sleutelrol kan vervullen. Aanvullen en onderhouden van organische stof is een zeer belangrijke stap in dit proces. Als je het beschikbare materiaal eerst fermenteert dient dat vele doelen. Het is efficiënt omdat er geen energie (koolstof) en stikstof verloren gaat in het proces en dat is uitstekend voor ons klimaat. Maar daarnaast ondersteunen de micro-organismen die floreren tijdens de fermentatie ook het bodemleven. Het maken van Bokashi is bovendien eenvoudig, makkelijk op kleine én grote schaal en kosten-effectief.

De voordelen van Bokashi in het kort:
- Efficiënte manier om organisch afval te verwerken en het sluiten van de kringloop
- Gezondere bodem, gezondere gewassen, gezondere voeding
- Minder gebruik van kunstmest en gewasbescherming
- Makkelijker bewerkbaar land
- Minder uitspoeling van mineralen en zuiverder oppervlakte water
- Betere waterretentie bij zowel droogte als overvloed
- Opslag van koolstof en zodoende een bijdrage aan een beter klimaat

Voor wie is Bokashi interessant:
- Land- en tuinbouw (klik hier voor een artikel in het ZON-Magazine over Provinos en Bokashi pag 26-28)
- Gemeenten, waterschappen, rijkswaterstaat, natuurbeheer-organisaties
- Particulieren

Bokashi in begrijpelijke taal
Philippe was als spreker uitgenodigd op het LLTB-congres. In onderstaande video zijn presentatie waarin hij duidelijk en concreet uitlegt wat Bokashi is, waarom het zo belangrijk is en voor wie het interessant is.Meer interessante video's:

TEDx
Op 5 november 2017 sprak Philippe bij TEDxVenlo over Bokashi. BEKIJK HIER DE VIDEO.

Het bodemverhaal
Het vastleggen van koolstof in de bodem, wat je met Bokashi natuurlijk doet, dient natuurlijk ook het hogere klimaatdoel, namelijk de uitstoot van CO2 reduceren. Hier komt in de (nabije) toekomst een vergoeding tegenover te staan. Deze ecosysteemdienst, geleverd door de agrarische sector, wordt een belangrijke stimulans om onze bodem verder te koesteren.
Deze video (nog geen 4 minuten!) verduidelijkt dit mechanisme. BEKIJK HIER DE VIDEO

VICOE-concept
Vitale Circulaire Organische Economie, in deze video stapsgewijs en begrijpelijke uitleg over bodemproblematiek en mogelijke oplossingen. BEKIJK HIER DE VIDEO.

Elders op deze website vind je nog veel meer informatie over Bokashi. Bij vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Grootschalig Bokashi voor professionals
De Bokashi keukenemmer
Bokashi in huis & tuin
Vraag en antwoord over Bokashi - FAQ
  • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
  • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
  • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
  • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Captcha
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies